KURSER OG RÅDGIVNING

KURSER OG RÅDGIVNING


Jeg hjælpe mennesker og organisationer med at bevæge sig fra idé til handling. Hvad enten det er et kunstnerisk projekt, der skal i søen, projektarbejde, der skal kvalificeres, en virksomhed, der skal sparkes i gang, et arbejdsliv, der skal gentænkes eller en organisation, der kalder på små eller store forandringer, hjælper jeg med lede processen sikkert i mål. 


Er du iværksætter, selvstændig, freelancer eller jobskifter hjælper jeg dig med at blive klar til at tage de første skridt i nye retninger, gennem rådgivning, kurser og online værktøjer.


Organisationer og virksomheder inviterer mig til at facilitere eksempelvis personaledage, trivselsdage, pædagogiske dage og andre fælles fokusdage, når der er brug for at:


  • Rammesætte dagen og sikre at processen holder sig på sporet og kommer i mål indenfor en given tidsramme
  • Sikre et fælles fokus, hvor alle er enige om, hvad der er (for)målet med dagen
  • Komme hele vejen rundt om et fagligt tema, en ny idé eller en udfordring
  • Tænke og tale sammen - og sikre at alle får en stemme og bliver hørt
  • Skabe plads til ægte nysgerrighed
  • Reflektere struktureret og kvalificeret
  • Forankre udbyttet af dagen, så idéer, indsigter og nye muligheder bliver omsat til HANDLING!


Ud over at facilitere læreprocesser for få eller mange mennesker, leverer jeg også det faglige indhold, når det skal handle om eksempelvis entreprenørskab, idéudvikling og portfoliometode.

Cecilia Krill. Forfatter og underviser i essensskrivning, iværksætteri, personligt lederskab og entreprenørskab. Kurser og rådgivning i at gå fra idé til handling. Står bag Acceleratorspillet og bogen Portfolio i Praksis. Nærværende rådgiver og facilitator.